Marta Remiszewska-Chudy HR w praktyce

TRENER I COACH

Trener biznesowy? To nie showmen, to nie praktyk, który powie jak sam to robi, to nie nauczyciel – teoretyk. Trener biznesowy to ktoś, kto umie angażować, wspierać w rozwoju umiejętności, efektywnie przekazywać wiedzę. Trener biznesowy to ktoś, kto rozumie biznes, umie pracować z grupą, umie projektować proces uczenia się. JESTEM TRENEREM BIZNESOWYM.

Coach biznesowy? To nie mówca motywacyjny, to nie psychoanalityk, to nie mentor dający złote rady. Coach biznesowy to ktoś, kto buduje zaufanie, umie wspierać w rozwoju, prowadzić do definiowania i realizowania ważnych celów. Coach biznesowy to ktoś, kto rozumie biznes, umie pracować trafnymi pytaniami oraz z zaciekawieniem słucha odpowiedzi. JESTEM COACHEM BIZNESOWYM.

Zapraszam do współpracy!

Powrót do bloga