Marta Remiszewska-Chudy

TALENT MANAGER I KONSULTANT

HR to moja domena. Jestem w niej EKSPERTEM i skutecznie buduję wartość dla organizacji łącząc wiedzę teoretyczną z szerokim doświadczeniem biznesowym. WNOSZĘ REALNĄ ZMIANĘ W SPOSOBIE I JAKOŚCI ZARZĄDZANIA LUDŹMI !

Moi partnerzy biznesowi mogą być pewni efektów powierzając mi takie tematy, jak:

  • strategia szkoleniowo-rozwojowa, identyfikacja potrzeb w organizacji, projektowanie programów szkoleniowych
  • projektowanie i wdrażanie programów rozwojowych i talentowych wybranych grup pracowników i sukcesorów
  • strategia employer brandingowa oraz projektowanie i prowadzenie kampanii
  • wdrażanie systemów ocen okresowych
  • audyt i projektowanie efektywnych modeli rekrutacji, w tym niezbędne narzędzia i rozwój kompetencji rekrutacyjnych
  • programy poleceń w procesach rekrutacyjnych
  • projekty wspierające kształtowanie kultury organizacyjnej
  • rozwój kompetencji dot. procesów HR w zespołach HR’owych oraz wśród menedżerów

Jestem partnerem dla zarządów w budowanie strategii oraz dla indywidualnych menedżerów w projektowaniu rozwoju i efektywności zespołów. Zmiana, którą wnoszę to osiąganie celów biznesowych poprzez rozwój organizacji i jednostek.

Zapraszam do współpracy!

Powrót do bloga